طنز نوشته ...شما هم وقتی اس ام اس رو اشتباهی به یکی دیگه می فرستین
سکته ناقص می کنین ؟!


 


بنی آدم ابزار یکدیگرند / در اسکل کردن ز هم برترند
چو عضوی به درد اورد روزگار /  دگر عضوها را خنده و هار هار ...

شاعر معاصر

 


لپ تاپم رو بردم نمایندگیش می گم ضربه خورده کار نمیکنه، یارو میگه ضربه فیزیکی؟
گفتم : پـ نـ پـ  بی محلی کردم یکم، ضربه روحـــی خورده !!!

 

 

[ 26 مهر 1392 ] [ 23:59 ] [ ali ]