نفهمیدم
هیچوقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم 

 از دستم رفت به هرچه دل بستم ...

[ 23 مهر 1393 ] [ 20:26 ] [ ali ]