جواب + برنده معما

سلام به دوستان جواب معما :

فنلانـــد !!!

چرا این شد ؟ : فن که به معنی پنکه است بین ن و د قرار گرفته بود.

برنده :

خانوم زهرا

[ 16 مرداد 1393 ] [ 18:53 ] [ ali ]