تاکسی...


تو تاکسی نشسته بودم یهو یه پسر دوازده سیزده ساله اومد سوارشد؛

وقتی پولشو داد به راننده،راننده پرسید : یه نفری ؟

پسر گفت : خیلی وقته !!!

عاخه من اینو کجا بذارم؟

عاغا یکی نیست بگه بچه مشق هاتو نوشتی :/

[ 24 تیر 1393 ] [ 20:13 ] [ ali ]