X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

روزهایم...
روزهــــــــایـــم عــجیــبـــــــ دلـــگیــــــــرنــد
مــثــــل آن جــمــعــــه ای کــــه تــبــــــــ دارد
بـــــادل مـــــــن کـــمـــی مــــدارا کـــن
بــــه خــــدا قلــــــــبــــــــــ هـــم عـصـبـــــ دارد !

[ 21 تیر 1393 ] [ 13:44 ] [ ali ]