یک عمل جالب ...

یک عدد رو در نظر بگرد...
آن عدد رو 7+ کنید...
سپس 2×...
8تا ازش کم کنید...
حالا 1+ کنید...
و 10×...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

خوش گذشت ؟:)
[ 28 بهمن 1392 ] [ 18:40 ] [ ali ]