همیشه ...همیشه به آدم ها به اندا‍زه ای محبت کن که

مجبور نشی بهشون ثابت کنی که خر نیستی ...

[ 14 بهمن 1392 ] [ 14:53 ] [ ali ]