انســـــــــان های...
انســـــــــــــان های بزرگ هم چیزشون بزرگــــــه...


حتی اشتباه های کوچیکشـــــون...

[ 5 دی 1392 ] [ 15:26 ] [ ali ]