مـــعـــمـــا اتوبــــــوسـ
فرض کنید راننده اتوبوس برقی هستید،15 نفر در اتوبوس هستند؛درایستگـاه اول 6 نفر سوار میشوند،در


ایستگـاه دوم 7 نفر پیاده میشوند ودر ایستگاه آخـــــــــر 14 نفر پیاده میشوند؛ ســـن راننده اتوبوس چه


قدر است ؟؟؟
جواب معما در ادامه مطلب... پــــــــــــاسخ معما: راننده هم سن شماست زیرا در جمله ی اول گفته شد : فرض کنید راننده اتوبوس برقی هستید...


شمـــا با اعداد فریـب خوردید...

[ 6 آذر 1392 ] [ 13:28 ] [ ali ]