طنز نوشته های جدید...

مورد داشتیم, مطالب خنده دار, طنز فیس بوکیقدیما برق ها رو روشن میذاشتیم میرفتیم مسافرت،


دزده فکر کنه یکی خونه هست، الان هرجوری حساب میکنیم


برق ها رو خاموش کنیم و دزد بزنه به صرفه تره!!!


...


ﺩﺧﺘﺮ داییم ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ:


ﭼﺮﺍ ADSL ﻣﻦ ﻧﯿﻤﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؟ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻢ: ﮐﺪﻭﻡ ﭼﺮﺍﻏﺎ ﺭﻭﺷﻨﻪ؟


ﻣﯿﮕﻪ: ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻭ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ... خدااااااا


...


از کودک فال فروشی پرسیدم چه میکنی؟


گفت مگه کوری دارم فال میفروشم

[ 29 آبان 1392 ] [ 19:20 ] [ ali ]